Aktualności

Ponowienie zapytania ofertowego „Zmiana aranżacji pomieszczeń”

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom” współfinansowany ze  środków The Velux Foundations oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń” Nr zapytania ofertowego 1/CPD/2018 Zamawiający Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Wincentego Witosa 15b lok. 12, 15-660 Białystok Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.…
Więcej

Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń”

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom” współfinansowany ze  środków The Velux Foundations oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń” Nr zapytania ofertowego 1/CPD/2018 Zamawiający Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Wincentego Witosa 15b lok. 12, 15-660 Białystok Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.…
Więcej

Holler Box

Holler Box