Recent Posts by CPD

INFORMACJA DO DYREKTORÓW ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Żlobków Miejskich w Białymstoku Uprzejmie informuję, iż PSPiA KLANZA Oddział Białostocki w ramach programu "Look" – system wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenu miasta Białegostoku" planuje uruchomienie dyżurów konsultacji specjalistycznych (4 godziny) na terenie białostockich żłobków. W ramach w/w konsultacji rodzice, opiekunowie i wychowawcy będą…
Więcej

Zaproszenie na Seminarium pn.”Dzieci są jutrem”, którego głównym celem jest inauguracja Systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK wraz z prezentacją jego założeń.

Białystok, dnia 6 listopada 2015r. Szanowni Państwo W imieniu współorganizatorów mam zaszczyt Państwa poinformować, iż w dniu 19.11.2015r. przypadającym w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w godz. 10.00-13.00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ul. Szpitalnej 37 odbędzie się Seminarium pn."Dzieci są jutrem", którego głównym celem jest…
Więcej

Recent Comments by CPD

No comments by CPD yet.

Holler Box