Certyfikat Chronimy Dzieci

Centrum Pomocy Dzieciom PSPiA KLANZA Oddział Białostocki jako pierwsza w Województwie Podlaskim otrzymała Certyfikat Chronimy Dzieci.

Program Chronimy Dzieci koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.