CPD

Co to jest Centrum Pomocy Dzieciom?

Model działania centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego wsparcia dzieci krzywdzonych. Standardy placówki to:

 • kompleksowa pomoc: pod jednym dachem krzywdzone dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne;
 • współpraca interdyscyplinarna: diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów współpracujących z lokalnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.;
 • przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji: procedury prawne są przyjazne dla dziecka, a udział w nich nie powoduje kolejnej traumy;
 • miejsce przyjazne dziecku: wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Dla kogo tworzymy Centrum?

Oferta pomocy dzieciom skierowana będzie:

 • do dzieci do 18 r.ż., które:
  • -doświadczyły przemocy lub wykorzystania seksualnego
  • -uczestniczą w procedurach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub świadka
 • do rodziców lub opiekunów tych dzieci
 • do profesjonalistów, na co dzień realizujących zawodowo działaniach na rzecz ochrony dzieci

Wiele działań – jedno miejsce

 • Realizacja przesłuchania dziecka w warunkach spełniających najwyższe standardy
 • Przygotowanie dziecka do przesłuchania
 • Integrowanie działań różnych instytucji na rzecz pomocy danemu dziecku w ramach posiedzeń interdyscyplinarnych grup roboczych.
 • Objęcie dziecka profesjonalną opieką terapeutyczną
 • Konsultacje medyczne (psychiatryczne i pediatryczne) i prawne
 • Interdyscyplinarna diagnoza i interwencja

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom” współfinansowany ze  środków The Velux Foundations Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Miasta Białystok

FDDSVelux