Druki do pobrania

Wzór skierowania dla przedstawiciela instytucji (szkoła, przedszkole, poradnia)   kierującego dziecko do CPD. Wypełnia przedstawiciel instucji, następnie wręcza rodzicowi/opiekunowi prawnemu, który przedkłada skierowanie na pierwszej konsultacji w Centrum.

pdf-kartoteki-ikona-78373393Prośba o konsultację

Wzór wniosku o Mieszkanie interwencyjno-terapeutyczne dla rodzin z dziećmi doznającymi przemocy przeznaczony dla pracowników instytucji w celu przekazania go rodzinie z wypełnioną rekomendacją.

pdf-kartoteki-ikona-78373393wzór wniosku