Inne działania

Zapraszamy do zapoznania się z inną ofertą Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA
Oddział Białostocki

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Centrum Szkoleniowe KLANZA