Zespół

ZESPÓŁ CENTRUM POMOCY DZIECIOM

Anna Tuszyńska - dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom - z wykształcenia pedagog -logopeda, absolwentka wielu szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej, założycielka Centrum, autorka programów profilaktycznych skierowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, trenerka szkoleń z zakresu problematyki zjawiska przemocy wobec dzieci, przemocy w rodzinie, wsparcia rodziny w kryzysie itp.
Na co dzień koordynator Centrum, terapeuta-konsultant pracujący głównie z dorosłymi, zarządzający strategiami pomocowymi realizowanymi w Centrum. W swojej pracy zakładam, ze w każdym człowieku tkwi potencjał do zmiany,a pomoc psychologiczną rozumiem jako kontakt z życzliwym człowiekiem.
Lubię czytać książki - ale tylko na urlopie. Pasjonuję się... gotowaniem i to nawet z niezłym skutkiem. Lubię łączyć smaki i eksperymentować bez przepisów. Marzę o kursie kulinarnym w Wietnamie.

Katarzyna Kłubowicz – zastępca dyrektora Centrum Pomocy Dzieciom- z wykształcenia socjolog, absolwentka wielu szkoleń z zakresu pracy z rodziną uwikłaną w przemoc, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Ukończyła szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin.
Lubię rozmawiać z ludźmi - w kontakcie indywidualnym, podczas prowadzenia grup, warsztatów, terapii rodziny. Moją zaletą, ale czasami też wadą, jest pamięć. Odprężam się podczas czytania – obecnie głównie prasy. Interesuję się historią – głównie okresem od II wojny światowej i czasami bieżącymi.
W Centrum – łatwiej napisać czego nie robię – nie pracuje z dziećmi i młodzieżą. Oprócz pracy terapeutycznej, rodzicielskiej z osobami dorosłymi zajmuję się sprawami organizacyjnymi naszego Centrum.

Justyna Bacławska - pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku krzywdzonemu, terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo behawioralnym, trener szkoleń w w/w zakresie
W Centrum zajmuje się głównie pomocą terapeutyczną dzieciom i młodzieży. Prowadzę również treningi: umiejętności społecznych, zastępowania agresji, pewności siebie oraz zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci.
W swojej pracy stawiam na to że każdy młody człowiek potrzebuje dobrego dorosłego, który będzie mu odpowiedzialnie towarzyszył procesie terapeutycznym. Lubię spacery i spędzać czas na powietrzu, spełniam się w pracach remontowych

Jacek Bida - specjalista psychiatrii i psychoterapeuta oraz certyfikowany interwent kryzysowy. Od 15 lat pracuje jako lekarz w tym 11 lat pracy w psychoterapii indywidualnej młodzieży, dorosłych, par oraz rodzin. Pracowałem na oddziale dziennym oraz stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego  Interesuje się literaturą i filmem sci fiction.
W Centrum zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz rodzinną, przeprowadzam interwencje kryzysowe oraz diagnozę psychiatryczną.
W mojej pracy kieruję się przede wszystkim szeroko pojętym dobrem pacjenta. Interesuję się psychoterapią, neuropsychologią i psychoanalizą.

Barbara Helena Chrzanowska - psychiatra dzieci i młodzieży

Anna Klimek - psycholog, specjalista psychologii klinicznej, zajmuje się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z tego zakresu. Ukończyła szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii Profesor Marii Orwid atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Anna Koszałkowska - pedagog, profilaktyk uzależnień, certyfikat z zakresu socjoterapii. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia. Ukończyła szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Centrum zajmuję się terapią osób dorosłych oraz rodzinną, prowadzę także grupy psychoedukacyjne dla rodziców, trener w mieszkaniu interwencyjno- terapeutycznym dla rodzin doznających przemocy.

Kamil Koszałkowski - pedagog, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu resocjalizacji, profilaktyk uzależnień, trener Treningu Zastępowania Agresji, edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny, ukończył szkolenie: „Dialog motywujący" „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”. W Centrum zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacjami rodzicielskimi.

Anna Kulesza - pracownik rejestracji

Agata Lulewicz - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, artterapeutka, terapeuta CBT. Ukończyłam Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję w oparciu o myślenie systemowe oraz korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii pod kierownictwem
dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Prowadzę szkolenia i warsztaty. Interesuję się literaturą dziecięcą. Uwielbiam słuchać audiobooków, chodzić do kina i jeść poza domem. Najbardziej wzruszam się w teatrze i gdybym nie została psychologiem, najpewniej skończyłabym szkołę aktorską.
W Centrum prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci/młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

Julita Maleszewska - Jestem psychologiem po kierunku psychologia kliniczna, psychoterapeutą w trakcie kształcenia (całościowy kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego  atestowany przez PTP) oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w WTTS w Poznaniu, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz warsztaty, szkolenia związane z terapią dzieci i młodzieży, dramaterapią, Porozumieniem bez Przemocy (NVC), bajkoterapią.
Pracuję głównie w oparciu o nurt psychodynamiczny oraz systemowy.
W codzienności jest mi blisko do wychowania w empatii, pedagogiki J. Julla i rodzicielstwa bliskości. Uwielbiam podróże, zapach lasu i spędzać czas z dziećmi. Pracuję w Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku, gdzie prowadzę terapię dzieci i młodzieży, grupę wsparcia dla rodziców nastolatków.

Paulina Młynarczyk - pedagog, w Centrum zajmuje się głównie pomocą terapeutyczną dzieciom. Prowadzi terapię indywidualną i grupy psychoedukacyjne.

Agnieszka Mudrewicz - Jestem psychologiem, pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia uprawniające m.in. do wczesnego wspomagania rozwoju i terapii z dziećmi ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą doświadczającą różnych trudności: lęku, nadmiernej nieśmiałości, mającymi trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu. Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach edukacyjnych (przedszkolach, szkołach różnego typu), poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach pomocy dzieciom i rodzinie. Odbyłam staż diagnostyczny w klinicznym Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Aktualnie jestem w trakcie podyplomowego całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W Centrum Pomocy Dzieciom zajmuję się terapią dzieci i młodzieży. Do tej pracy włączam również rodziców. Interesuje mnie człowiek jaki jest, z czym przychodzi, co nim kieruje. Pasjonuję się także weganizmem i uwielbiam jeździć na szkolenia.

Agnieszka Onoszko-Grodzka – z zawodu jestem pedagogiem, socjoterapeutą, specjalistą d.s przemocy w rodzinie, ukończyłam studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i liczne szkolenia z zakresu pracy z rodzicami, interwencji kryzysowej. Przez sześć lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą prowadząc grupy socjoterapeutyczne. Obecnie w Centrum zajmuje się głównie pracą z rodzicami – prowadzę grupy psychoedukacyjne, grupy korekcyjno-edukacyjne, konsultacje indywidualnie, wspieram rodziców w kryzysie.
Z zamiłowania kulturoznawca- lubię czytać, chodzić do kina, teatru, opery. Do pracy jeżdżę rowerem, każdą wolną chwilę spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Moim marzeniem jest wyjazd na obóz wędrowny w Bieszczady z najbliższymi. Ostatnim największym sukcesem zdany egzamin na prawo jazdy

Ewa Prokopowicz-Pilecka - specjalista psychologii klinicznej, specjalista ds przeciwdziałania przemocy, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny. Pracuję z ludźmi w każdym wieku – od niemowlaka do emeryta. Posługuję się różnorodnymi metodami terapeutycznymi dostosowanymi do wieku i możliwości osoby z którą pracuję. Dzięki różnorodności uciekam przed rutyną, schematem i wypaleniem zawodowym. W psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dominuje w mojej pracy myślenie systemowe o człowieku i jego otoczeniu.
W życiu prywatnym lubię nasze polskie góry i bycie z dobrymi ludźmi. Odpoczywam zajmując się moim ogródkiem, jeżdżąc na rowerze, czytając książki.

Aneta Rudnicka-Porowska - specjalista psychologii klinicznej, ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży oraz pomocy dzieciom krzywdzonym. Ukończyłam szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii Profesor Marii Orwid. Pracuję głównie w nurcie systemowym. Interesuje mnie ludzki mózg i jego działanie. Przyjemność sprawia mi chodzenie po górach. Lubię też słuchać muzyki i poznawać nowe smaki.
W Centrum zajmuję się terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz konsultacjami rodzinnymi.

Piotr Rutkowski - psychiatra

Marek Siłkowski – prawnik

Anna Wałejsza – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (I i II stopnia). Ukończyła 4,5 letni całościowy kurs  psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 784).                                                            Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami (psycholog szkolny, przedszkolny, pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej). Pracuje również z osobami uwikłanymi w przemoc.                                                                                                                                                  Prywatnie wrażliwa na los zwierząt, lubiąca kontakt z naturą i interesująca się zdrową kuchnią.

Maria Katarzyna Żywno – pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym. Pracowała, jako wychowawca i kierownik w Placówkach Wsparcia Dziennego, jako pedagog szkolna w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. Była członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Białymstoku w latach 2011-2013.
________________________________________
Zespół Centrum Pomocy Dzieciom jest pod superwizją Ryszarda Izdebskiego - superwizora psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego