Oferta

Dzieci i młodzież w ramach zajęć mogą korzystać z:

socjoterapii
reedukacji
zajęć profilaktycznych
zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, arteterapii oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
zajęć korekcyjno-edukacyjnych
zajęć z wykorzystaniem metod Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Pewności Siebie
zajęć rozwijających zainteresowania
organizacji czasu wolnego w okresie wolnym od szkoły

Rodzice/ opiekunowie prawni w ramach współpracy mogą korzystać z:

grupowych zajęć w ramach Akademii Rodzica
konsultacji indywidualnych z wychowawcami placówki
zajęć wspólnych z dziećmi
wsparcia w postaci pomocy żywnościowej i rzeczowej