Oferta

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • dzieci i młodzieży (zobacz)
  • rodziców (zobacz)
  • rodzin (zobacz)
  • oraz osób zawodowo zajmujących się pomocą (zobacz)
  • udzielamy wsparcia w kryzysie (zobacz)