Oferta

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Holler Box