Profesjonaliści

Interdyscyplinarna praca zespołowa

W razie potrzeby organizujemy cykliczne lub doraźne spotkania zespołów środowiskowych- interdyscyplinarnych na rzecz uruchomienia dodatkowej pomocy – prawnej, edukacyjnej, socjalnej, medycznej itp.dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

Konsultacje dla profesjonalistów

Konsultacje dla przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych działających w obszarze ochrony dziecka i rodziny – kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, etc.

Formy konsultacji:

  • konsultacje indywidualne indywidualnych przypadków

  • udział w lokalnych zespołach interdyscyplinarnych

  • zespoły wsparcia- treningi odbarczające.

Informacja o aktualnych warsztatach i szkoleniach dla osób zawodowo zajmujących się pomocą.