Program mieszkań interwencyjno-terapeutycznych

Mieszkania interwencyjno-terapeutyczne stanowią narzędzie Interdyscyplinarnego programu terapeutycznego, które daje możliwość osobom doznającym przemocy w godnych, odizolowanych od sprawcy, zbliżonych do jak najbardziej naturalnych warunkach domowych podjęcia i realizacji oddziaływań terapeutycznych.

Dla kogo ?

Adresatami programu są rodziny z dziećmi doświadczające przemocy domowej z miasta Białystok, objęte Procedurą „Niebieskie Karty” lub będące w oddziaływaniach pomocowych w organizacji/instytucji, która zawodowo ma kontakt z rodziną i podjęła informacje o przemocy,  które chcą skorzystać z oddziaływań terapeutycznych w bezpiecznych warunkach mieszkaniowych, w odizolowaniu od sprawcy.

Poniżej znajduje się wzór wniosku przeznaczony dla pracowników instytucji w celu przekazania go rodzinie z wypełnioną rekomendacją.

Warunkiem bezwzględnym do korzystania przez rodzinę z mieszkania interwencyjno- terapeutycznego jest podpisanie i przestrzeganie  REGULAMINU KORZYSTANIA Z MIESZKANIA INTERWENCYJNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA RODZIN Z DZIEĆMI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE oraz realizacja Indywidualnego Planu Pomocy Rodzinie.

pdf-kartoteki-ikona-78373393wzór wniosku 

 

 

 

Holler Box