Osoby dorosłe

Konsultacja wstępna – pierwszy kontakt

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, określenie obszaru do zmiany, wstępna diagnoza sytuacji rodzinnej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy. Pierwszy kontakt odbywa się z samym rodzicem/opiekunem, bez jego obecności dziecka.


Konsultacje terapeutyczne indywidualne rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży.

Celem tych oddziaływań jest wsparcie i edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie metod wsparcia dziecka w kryzysie, a także radzenia sobie w sytuacjach własnego kryzysu. Mają na celu redukcję napięcia spowodowanego trudną sytuacją, motywowania do działań na rzecz ochrony dziecka, zredukowania poczucia winy i lęku o dziecko.


Grupa wsparcia dla rodziców 

Spotkania polegają na wzajemnym dzieleniu się doświadczeniami rodzicielskim z innymi oraz dawaniu i przyjmowaniu wsparcia emocjonalnego. Celem grupy jest rozwój własny, a także pomoc w pokonywaniu bieżących trudności. Grupa ma charakter otwarty, można dołączyć do niej w każdym momencie po odbyciu konsultacji wstępnej. 


„Jak mądrze wspierać dziecko”- grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów

Cykl zajęć (10 spotkań) w grupie zamkniętej w zakresie wsparcia rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży będących w kryzysie, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia natury psychicznej. Grupy będą rekrutowane cyklicznie przez cały rok, z wyłączenie wakacji.


Grupa wsparcia dla mam i niemowląt "Mamy siebie"

Działania obejmują cykl spotkań (10 spotkań), dotyczących blasków i cieni macierzyństwa, emocji związanych z byciem mamą i dużych zmian w tym okresie życia. Spotkania odbywają się w wygodnych warunkach, dostosowanych do potrzeb mam i niemowląt (możliwość karmienia i przewijania). 

Grupa jest rekrutowana cyklicznie przez cały rok.


Holler Box