Rodzina

Terapia rodziny.

Sesje terapeutyczne dla całej rodziny. Terapia rodzinna zakłada, że rodzina jest systemem, w którym poszczególni członkowie na siebie oddziaływają, praca z rodziną ma uwzględnić potrzeby wszystkich członków rodziny i bazuje na relacjach jakie między nimi zachodzą.


Grupa psychoedukacyjna dla rodziców wspólnie z niemowlętami.

Grupa przeznaczona dla rodzica/rodziców z dzieckiem w ramach której, za pomocą określonych ćwiczeń, form dialogowania, ruchu i aktywności wzmacniana jest więź między poszczególnymi członkami rodziny. Przeznaczona dla rodziców chcących lepiej zrozumieć emocje swoje i dziecka, przeżywają trudności związane z opieką nad dzieckiem i nie wiedzą, jak poradzić sobie, gdy dziecko płacze, chcą wzmocnić więź z dzieckiem i nauczyć się jak wspólnie spędzać czas.


Zajęcia grupowe dla rodziców z dziećmi budujące więź.

Zajęcia w formie cotygodniowych spotkań rodziców i dzieci, aktywizujące uczestników do wspólnych zabaw, mające na celu podniesienie świadomości rodziców małych dzieci na temat metod wychowawczych "bez przemocy" oraz umiejętności wzmacniania prawidłowej więzi z dzieckiem. Spotkania odbywają się według stałego schematu ćwiczeń, zabaw ruchowych, pląsów, masaży wykorzystujących metodę pedagogiki zabawy oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne. Praca w grupie ma charakter otwarty.