Zasady do rodziców/opiekunów – jak przygotować dziecko do kontaktu bezpośredniego w Centrum

  1. Pamiętaj, że przychodząc do centrum Ty i Twoje dziecko musicie być zdrowi, czyli bez oznak chorobowych takich jak m.in.: temperatura ciała powyżej 37,4 st., kaszel, katar, osłabienie, bóle mięśni, duszność.
  2. Przed uruchomieniem pomocy zostaniesz poproszony o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami epidemiologicznymi funkcjonującymi w Centrum oraz podpisanie stosownych oświadczeń u tym zakresie. (Zasady oraz Oświadczenia dostępne są tutaj)
  3. Nie przychodź do Centrum, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy, Ty i twoje dziecko musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawiczki. Nie zabieraj ze sobą do Centrum zabawek dziecka, żadnych przekąsek oraz napojów.
  5. Porozmawiaj z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Centrum będą zachowane pewne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa i że być może będzie to wszystko wyglądało inaczej niż zwykle. W rozmowie z dzieckiem skorzystaj z Informacji do podopiecznych dostępnej tutaj
  6. Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Po wejściu do Centrum Twoje dziecko powinno umyć i zdezynfekować ręce.
  8. Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Centrum rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

W czasie epidemii warto powiedzieć dziecku, czym jest koronawirus i na czym polegają podstawowe zasady ostrożności i higieny. Opisać prostymi słowami, że jest to choroba przenoszona drogą kropelkową, objawiająca się osłabieniem, gorączką, kaszlem oraz bólem mięśni. Zaznaczyć, że jeśli będzie się przestrzegać środków ostrożności minimalizuje się ryzyko zarażenia.

Holler Box