Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ze środków organizacji Save the Children, już wkrótce uruchamia projekt na rzecz wdrażania standardów ochrony dzieci wśród organizacji i placówek na terenie Białegostoku i w gminach ościennych. Liczba miejsc w projekcie ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń na adres mailowy: bezpiecznemiejscecpd@gmail.com

Cel projektu:

– upowszechnienie Standardów Ochrony Dzieci wśród organizacji i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie działań edukacyjnych I konsultacyjnych dla 10 chętnych placówek/instytucji działających w obszarze edukacji i opieki wobec dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola, żłobki, kluby, świetlice, placówki opiekuńczo-wychowawcze, punkty recepcyjne dla uchodźców, schroniska…).

Opowiemy:

– czym są standardy ochrony dzieci, dlaczego są tak ważne,

– co zyskają dzieci oraz osoby pracujące z dziećmi dzięki standardom,

– jak wdrażać standardy ochrony dzieci w placówce

Każda placówka zakwalifikowana do udzialu w projekcie otrzyma bezpłany pakiet szkoleń i konsultacji na rzecz wdrażania standardów w swojej placówce.

Czym są Standardy Ochrony Dzieci?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

Wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem