loga-sem-1Białystok, dnia 6 listopada 2015r.

Szanowni Państwo

W imieniu współorganizatorów mam zaszczyt Państwa poinformować, iż w dniu 19.11.2015r. przypadającym w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w godz. 10.00-13.00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ul. Szpitalnej 37 odbędzie się Seminarium pn.”Dzieci są jutrem”, którego głównym celem jest inauguracja Systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK wraz z prezentacją jego założeń.

System LOOK został opracowany przez zespół konsultacyjny (psychologów, psychiatrów, pedagogów, prawników) Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki na rzecz wczesnej profilaktyki zjawiska przemocy wobec dziecka oraz pomocy rodzinom, które przeżywają różnego rodzaju trudności. Jednym z założeń w/w systemu jest interdyscyplinarna współpraca pomiędzy służbami i instytucjami działającymi lokalnie na rzecz bezpieczeństwa i wsparcia rodzin. Jednocześnie mam zaszczyt Państwa poinformować, iż System LOOK został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do udziału w seminarium wyrażając przekonanie, że idea ochrony dzieci przed przemocą zyska Państwa uznanie i poparcie.

W imieniu organizatorów

Anna Tuszyńska
WICEPREZES ZARZĄDU
Oddziału Białostockiego
PSPiA  KLANZA

Program Seminarium:
10.00 – 10.20 Rozpoczęcie Seminarium
10.20 – 10.40 Bezpieczeństwo psychiczne dziecka
10.40 – 11.10 LOOK – System wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka
11.10 – 11.30 Rola lekarzy w systemie pomocy dziecku krzywdzonemu
przerwa kawowa
12.00 – 12.20 Razem z dzieckiem – zajęcia terapeutyczne wzmacniające więź rodzica z dzieckiem
jako profilaktyka zjawiska krzywdzenia dziecka
12.20 – 12.40  Szkoła jako środowisko wsparcia dziecka
12.40 – 13.00 Dajemy dzieciom siłę!- działania dot.  pomocy dzieciom w procedurach prawnych.

pdficon