„Ogarnij swoje emocje” – program krótkoterminowej pomocy dla uczniów szkół średnich

W czerwcu bieżącego roku uruchamiamy realizację programu pn. „Ogarnij swoje emocje” – program krótkoterminowej pomocy dla uczniów szkół średnich finansowanego ze środków Miasta Białystok w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Program będzie realizowany do końca 2024 roku, także w okresie wakacji.

Projekt zakłada umożliwienie uczniom białostockich szkół średnich możliwie szybkiego skorzystania z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku.

W ramach projektu uruchomiamy na rzecz uczniów białostockich szkół średnich dyżury konsultacyjne, mające charakter krótkoterminowego oddziaływania wspierającego zdrowie psychiczne w/w osób i opiekujące sytuacje kryzysu psychicznego.

Z uwagi na krótkoterminowy charakter oddziaływań konsultacje będą miały charakter wsparcia doraźnego, wspierającego kryzysowe potrzeby młodzieży, co wymaga określenia maksymalnej liczby godzin udzielanego wsparcia na rzecz jednej osoby – do 10 sesji, przy czym konsultacje psychiatryczne nie będą limitowane – najdłużej do końca 2024 roku. W sytuacji konieczności wydłużenia procesu terapeutycznego lub innej formy pomocy podopieczni będą przekierowani do innych oddziaływań realizowanych w Centrum Pomocy Dzieciom lub do innych placówek czy poradni w Białymstoku.

Aby skorzystać z oferty projektowej należy skontaktować się telefonicznie z obsługą recepcyjną projektu pod numerem telefonu: 537 797 000 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00. Przypominamy, iż zgodnie z przepisami prawa w przypadku osób małoletnich – do 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udzielenie pomocy psychologicznej/psychiatrycznej. W związku z tym, w przypadku uczniów niepełnoletnich do I kontaktu telefonicznego zapraszamy opiekunów prawnych potrzebującej młodzieży. Uczniowie pełnoletni mogą zgłaszać się samodzielnie.