LOOK II – kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok

 projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków

 The VELUX Foundations w ramach programu

„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Celem głównym projektu jest ochrona małych dzieci w wieku 0-6 przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodzicielskie dla rodzin z terenu Miasta Białegostoku. Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK i zakłada doskonalenie w/w systemu, a także wymianę informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą pomiędzy instytucjami zaangażowany w pomoc rodzinie z małym dzieckiem z terenu Miasta Białystok

W ramach projektu oferujemy:

  • „Aktywne soboty” – grupy zabawowe dla dzieci i rodziców – zajęcia w formie spotkań rodziców i dzieci aktywizujące do wspólnych zabaw, mające na celu podniesienie świadomości rodziców małych dzieci na temat metod wychowawczych „bez  przemocy” oraz umiejętności wzmacniania prawidłowej więzi z dzieckiem

  • indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami małych dzieci. Ta forma pracy ma służyć identyfikacji problemu, pomóc rodzicom w zrozumieniu jego przyczyn oraz udzieleniu wsparcia. Profesjonalista zapewnia wsparcie konieczne do pokonania trudności, rozwiewa ich naturalne obawy, zachęca i wpaja wiarę we własne możliwości.

  • terapia rodziny – sesje terapeutyczne dla całej rodziny.

  • grupa edukacyjno – wsparciowa dla rodziców małych dzieci – spotkania grupowe dla rodziców dot. problematyki metod wychowawczych, rozowju dzieci oraz bieżących kwestii dotyczących wychowywania dzieci.

Ponadto w ramach projketu realizowany będzie dyżur konsultanta, z którego będą mogli korzystać specjaliści – osoby zawodowo działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie w celu uzyskania informacji na temat możliwości pomocy rodzinie, wymianę doświadczeń, dzielenie się swoimi wątpliwościami, sukcesami, analizę trudnych przypadków.

Zapraszamy do skorzystania z oferty i zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

tel. 85/652-54-94