Summary

Projekt „Bezpieczna przestrzeń – działania terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci i ich rodzin” finansowany ze środków UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczne oraz edukacyjne dzieci obywatelstwa ukraińskiego bądź obywatelstwa państw trzecich, które znalazły się w Polsce na skutek działań wojennych w Ukrainie lub inny sposób zmuszeni byli do opuszczenia swojego kraju ojczystego oraz dzieci narodowości polskiej. Wsparciem rodzicielskim, edukacyjnym i informacyjnym objęci będą także ich rodzice i/lub opiekunowie - prawni, faktyczny czy tymczasowi.
Główne działania projektowe:
Wsparcie psychologiczne
a) pomoc psychologiczna indywidualna dla dzieci oraz ich opiekunów
b) grupowe zajęcia arteterapeutyczne rodzic-dziecko dla osób uciekających przed wojną
c) grupa wsparcia dla rodziców “Akademia Rodzica”
d) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci rodziców korzystających z Akademii Rodzica
Wsparcie psychiatryczne
Pomoc edukacyjna
Wakacyjne warsztaty językowe dla dzieci
Wsparcie edukacyjne i informacyjne dorosłych - rodziców i opiekunów uchodźczych.