Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Dziecka

Z wielką dumą informujemy, że Dyrektor naszego Centrum Anna Tuszyńska została odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Jest to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013...

Centrum Pomocy Dzieciom

Z wielką radością informujemy, iż od 12 października 2018 r. nasza placówka zmieniła nazwę na Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku. Oznacza to także, że należymy do sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom...