O Centrum

Co to jest Centrum Pomocy Dzieciom?

Model działania centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego wsparcia dzieci.

Standardy placówki to:

  • kompleksowa pomoc: pod jednym dachem dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne;
  • współpraca interdyscyplinarna: diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów współpracujących z lokalnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.;
  • miejsce przyjazne dziecku: wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Do kogo kierujemy swoją ofertę ?

  • do dzieci i młodzieży doświadczających przemocy będących w procedurach prawnych oraz ich rodziców/opiekunów
  • do dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym po zdarzeniach traumatycznych wymagających wzmożonego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodziców/opiekunów
  • do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania oraz ich rodziców/opiekunów
  • do rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • do kobiet w okresie poporodowym
  • do profesjonalistów, na co dzień realizujących zawodowo działania na rzecz ochrony dzieci