Oferta terapeutyczna

Formy oddziaływań pomocowych:

 • terapie indywidualne/ indywidualne konsultacje psychologiczne
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapie rodzin
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci wieku 5-14 lat
 • grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży
 • Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej
 • konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych objętych opieką terapeutyczną
 • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców
 • zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci
 • grupa dla mam z niemowlętami
 • konsultacje indywidualne dla kobiet w depresji poporodowej
 • Interdyscyplinarny program terapeutyczny dla rodzin z dziećmi korzystających z mieszkania interwencyjno – terapeutycznego