Oferta terapeutyczna

Oferta Centrum Pomocy Dzieciom skierowana jest do:

 

– dzieci i młodzieży krzywdzonych oraz ich rodziców/opiekunów
– dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów będących w procedurach
prawnych
– dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym po zdarzeniu traumatycznym oraz ich rodziców/opiekunów
– młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania w ramach terapeutycznego oddziału dziennego (grupa PIOT)
– członków rodzin z dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności
– kobiet w okresie okołoporodowym

Formy oddziaływań pomocowych:

 

 • terapie indywidualne/ indywidualne konsultacje psychologiczne
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapie rodzin
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci wieku 5-14 lat
 • grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży
 • Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej
 • konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych objętych opieką terapeutyczną
 • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców
 • zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci
 • grupa dla mam z niemowlętami
 • konsultacje indywidualne dla kobiet w depresji poporodowej
 • Interdyscyplinarny program terapeutyczny dla rodzin z dziećmi korzystających z mieszkania interwencyjno – terapeutycznego