OPIS WARSZTATÓW

WARSZTAT 1

Doświadczenie pracy z diadą matka – dziecko w przypadku odrzucenia dziecka? – Justyna Dąbrowska

W czasie krótkiego warsztatu zastanowimy się wspólnie jak możemy pomóc kobiecie, która nie czuje połączenia ze swoim nowo narodzonym dzieckiem. Poprzez zrozumienie jej stanu wewnętrznego i odzwierciedlenie go możemy stanąć po stronie więzi.


WARSZTAT 2

Zapobieganie PTSD: rola pierwszych reakcji otoczenia  wobec dziecka, które doświadczyło wydarzenia traumatycznego – Lidia Chylewska – Barakat

Warsztat będzie poświęcony temu jak zapobiegać rozwojowi PTSD (pierwsza pomoc psychologiczna), czyli co jako osoby dorosłe możemy zrobić, jak reagować by pomimo potencjalnie traumatycznego doświadczenia dziecko nie rozwinęło symptomatologii PTSD.


WARSZTAT 3

Diagnoza utajonych form przemocy w rodzinie – prof. dr hab. Katarzyna Schier

W ramach warsztatu skoncentrujemy się na problemie diagnozy odwrócenia ról w rodzinie. Refleksja będzie dotyczyła pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Będziemy się zastanawiać nad rolą współczesnej kultury w kontekście zjawiska parentyfikacji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona temu, w jaki sposób zdarzenia traumatyczne (do których zaliczam destrukcyjną parentyfikację) są „zapisane” w ciele. Odwołam się do przykładów klinicznych, zaproponuję doświadczenie własne.


 WARSZTAT 4

Superwizja grupowa dla „pomagaczy” – Ryszard Izdebski

W ramach warsztatu odbędzie się superwizja przypadków zgłoszonych przez uczestników. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z klientem, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji terapeutycznej itp. Superwizor jest otwarty na eksplorację zgłaszanych treści, nie udziela prostych rad, nie rozwiązuje bezpośrednio problemu za superwizanta, ale pomaga zrozumieć klienta wtedy gdy dla terapeuty jest to trudne. Terapeuta ma możliwość zwiększania samoświadomości w pracy zawodowej, co w konsekwencji wpływa na jakość udzielanej przez niego pomocy.


 WARSZTAT 5

Patotreści w sieci – czym są i jak chronić przed nimi dzieci. – Łukasz Wojtasik

Patotreści to treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej, fragmentów transmisji filmów, zdjęć i innych form przekazu, w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, libacje alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków i inne. Badania FDDS pokazują, że patotreści ogląda aż 37% dzieci w Polsce.  Z jednej strony może ich to przestraszać, zniesmaczać, odczulać na krzywdę ludzką, promować szkodliwe postawy społeczne. Z drugiej, w dobie kiedy dla młodych ludzi popularność w sieci jest ważną wartością, często marzeniem i celem, funkcjonowanie patologicznych nadawców, wraz z ich popularnością i doniesieniami o wysokich zarobkach może zachęcać do takiej formy aktywności.. Podczas spotkania  zaprezentowana zostanie geneza problemu na tle szerszego zjawiska szkodliwych treści w sieci. Wspólnie zastanowimy się, jak chronić dzieci przed szkodliwym wpływem patologicznych treści online.