Zasady uczęszczania na konsultacje, sesje terapeutyczne oraz zajęcia grupowe do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w okresie epidemii

  1. Do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku może wejść tylko i wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 37,5°C, nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji to żaden jego domownik nie przychodzi do Centrum. Fakt ten należy zgłosić pracownikowi recepcji Centrum telefonicznie: 85/652-54-94
  3. Uczestnicy zajęć/konsultacji/sesji

– przychodzą do Centrum nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć/konsultacji/sesji

– swoje wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sali/gabinetu odkładając w wyznaczone przez pracownika Centrum miejsce

– oczekują na terapeutę w przestrzeni poczekalni zachowując odstęp 1,5 metra od innych osób

– mają zasłonięte usta i nos

– dezynfekują dłonie wchodząc do każdej przestrzeni zamkniętej  Centrum

– po zakończonych zajęciach/sesji  wychodzą z Centrum wyjściem głównym budynku – bez konieczności ponownego wchodzenia do przestrzeni poczekalni.

  1. Pacjent – dziecko może być przyprowadzane do Centrum i odbierane tylko przez 1 rodzica lub upoważnioną osobę bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Rodzice pacjentów nastoletnich – o ile wyrazi na to zgodę terapeuta na czas sesji  lub zajęć dziecka mogą przebywać poza siedzibą Centrum. W wyjątkowych sytuacjach, które wymagają ich obecności rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w poczekalni Centrum, stosując zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:

– dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Centrum oraz innych osób min. 1,5 m;

–  obowiązkowe stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk

– oczekiwanie w jednym miejscu bez zbędnego przemieszczania się w przestrzeni poczekalni

– nie rozmawianie prze telefon w przestrzeni poczekalni

– trzymanie przy sobie swoich rzeczy oraz nakryć wierzchnich.

  1. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione tylko przez lekarza pediatrę/rodzinnego lub specjalistę.
  2. W czasie samodzielnego pobytu dziecka w Centrum rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z Centrum lub jak najszybszego kontaktu z Centrum.
  3. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  4. W Centrum prowadzi się rejestr wszystkich osób z zewnątrz wchodzących do budynku. W razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia na terenie Centrum rejestr jest udostępniany właściwym służbom sanitarnym zgodnie z przepisami prawa.

Oświadczenie dotyczące zasad uczęszczania do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku