„Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania
zaburzeniom zachowania”

 

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania” współfinansowanych ze środków Województwa Podlaskiego. Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą – m. in. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczych, świetlic socjoterapeutycznych, asystentów rodzinnych, opiekunów pieczy zastępczej itp. z terenu województwa podlaskiego.

 

 

Skan lub zdjęcie czytelnie uzupełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji udziału w szkoleniu i obowiązku informacyjnego (strona 2 i 3) należy przesłać na adres e-mail: szkoleniacpdbialystok@gmail.com O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

file:///C:/Users/mzur/Desktop/formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20na%20szkolenie.pdf