Projekty realizowane w 2022r.

Projekty realizowane przez Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku w 2022r.:

Zadania dofinansowane z budżetu Miasta Białystok

  1. „Pomoc psychologiczno- terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1612/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  2. „Placówka pomocy psychiatryczno- psychologiczno- terapeutycznej skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1620/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  3. „Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej- Na ratunek outsiderom” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1621/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  4. „Zamień przemoc na moc- kontynuacja programu pomocy psychologiczno- terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1488/UM BIAŁYSTOK/2020 z dnia 29.12.2020 r.
  5. „Prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno- terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie oraz innej pomocy terapeutycznej dla osób doznających przemocy” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1515/UM BIAŁYSTOK z dnia 29.12.2020 r.
  6. „Centrum Pomocy Dzieciom- interdyscyplinarna placówka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP 1516/UM BIAŁYSTOK/2020 z dnia 29.12.2020 r. i aneksem numer W/UD/DSP 1516/UM BIAŁYSTOK/2020-AN-1 z dnia 02.11.2021r.
  7. „Rusztowanie dla relacji- program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1447/UM BIAŁYSTOK/2019 z dnia 30.12.2019 r. i aneksem numer W/UD/DSP/1447/UM BIAŁYSTOK/2019-AN-1 z dnia 18.08.2020 r.