Zasady na czas epidemii

Drodzy Podopieczni!

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych konsultantów/terapeutów jest dla nas najważniejsze, w związku z tym obecnie w naszym Centrum obowiązują określone procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wszystkie osoby zainteresowane bezpośrednią konsultacją w siedzibie Centrum prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją Centrum (85 652-54-94 lub 690 955 000)  oraz o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w czasie epidemii.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Zasady uczęszczania na konsultacje, sesje terapeutyczne oraz zajęcia grupowe do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w okresie epidemii

Zasady do rodziców/opiekunów – jak przygotować dziecko do kontaktu bezpośredniego w Centrum

Najważniejsze zasady wizyty bezpośredniej w Centrum

Oświadczenie dotyczące zasad uczęszczania do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku