Rekrutacja na bezpłatne szkolenie: Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie:

Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem
z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego”
– 60 godzinne szkolenie pedagogów i psychologów na co dzień pracujących w placówkach oświatowych z terenu województwa podlaskiego.

Tematyka Studium:

I sesja szkoleniowa: 7 – 8 października 2016 – Kryzys u dzieci i młodzieży

1. Pojęcie kryzysu – perspektywa dziecka.

2. Funkcjonowanie dziecka w kryzysie.

3. Trudne zachowania kryzysowe uczniów na terenie szkoły.

4. Wsparcie ucznia w kryzysie.

II sesja szkoleniowa: 21 – 22 października 2016 – Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

1. Zaburzenia zdrowia psychicznego zdrowia dzieci i młodzieży.

2. Szkolna diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

III sesja szkoleniowa: 4 – 5 listopada 2016 – Praca pedagogiczno-psychologiczna na terenie placówki oświatowej

1. Zasady i warunki pracy terapeutycznej

2. Rekomendowane formy pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

3. Tajemnica terapeutyczna a praca z uczniem na terenie placówki oświatowej

4. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Prawa i obowiązki interwencyjne

IV. sesja szkoleniowa: 18 – 19 listopada 2016 Współpraca z rodzicami uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną

1. Zasady współpracy z rodzicami

2. Rozmowa interwencyjna z rodzicem.

3. Rozmowa wspierająca z rodzicem.

4. Praca psychoedukacyjna z rodzicami.

5. Interwizje przypadków zgłoszonych przez uczestników Studium.

Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby, które nie uczestniczyły do tej pory (lub nieznacznie) w podobnych szkoleniach i na co dzień mają możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytej w czasie szkolenia. Osoby zakwalifikowane do szkolenia będą zobowiązane zadeklarować uczestnictwo w co najmniej w 85% łącznej liczby godzin szkolenia (51 godzin). Przekroczenie limitu opuszczonych godzin będzie skutkowało nieotrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Realizacja szkoleń odbędzie się w formie dwudniowych zjazdów: piątek w godz. 15.00 – 19.00 sobota w godz. 9.00 – 17.00. Szkolenia będą odbywały się w sali szkoleniowej Centrum Szkoleniowego PSPiA KLANZA Oddział Białostocki. ul. W. Witosa15B lok. 12 w Białymstoku

Szkolenia będą realizowane w formie wykładowo – warsztatowo- superwizyjnej i będą prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie.

W ramach szkolenia organizator zapewnia: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, catering w formie słodkich przekąsek, wody, kawy i herbaty. Uczestnik szkolenia zapewnia sobie dojazd do i z miejsca szkolenia oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie.

Osoby chętne do udziału w Studium prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie drogą elektroniczną pod adres e-mailowy: codir@op.pl w terminie do 23.09.2016r.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie do dnia 30.09.2016r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Kłubowicz, Anna Tuszyńska tel. 85/652-54-94

Formularz deklaracji uczestnictwa