Oferta

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Oferta terapeutyczna

Terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży, wsparcie i terapia rodziców naszych podopiecznych, terapia rodzin

Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej

To miejsce krótkoterminowego zintegrowanego oddziaływania terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 17 lat.

Program mieszkań interwencyjno-terapeutycznych

Narzędzie programu terapeutycznego, które daje możliwość osobom doznającym przemocy w godnych, odizolowanych od sprawcy, zbliżonych do jak najbardziej naturalnych warunkach domowych podjęcia i realizacji oddziaływań terapeutycznych.