Centrum Pomocy Dzieciom

Oferta terapeutyczna

Terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży, wsparcie i terapia rodziców naszych podopiecznych, terapia rodzin

Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej

To miejsce krótkoterminowego zintegrowanego oddziaływania terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 17 lat.

Program mieszkań interwencyjno-terapeutycznych

Narzędzie programu terapeutycznego, które daje możliwość osobom doznającym przemocy w godnych, odizolowanych od sprawcy, zbliżonych do jak najbardziej naturalnych warunkach domowych podjęcia i realizacji oddziaływań terapeutycznych.

Psychoedukacja

Materiały Edukacyjne dot wsparcie dziecka w terapii. Rodzic potrzebny jest zawsze!

Do pobrania

Wnioski, oświadczenia, skierowania i potrzebne zgody zebrane w jednym miejscu.

O Centrum Pomocy Dzieciom

Model działania centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego wsparcia dzieci.

Nasze projekty

„Rusztowanie dla relacji” – program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem.

Okres realizacji: styczeń 2020 rok – grudzień 2022 rok

Wsparcie dziecka w terapii

Postawa rodzica bardzo często determinuje postawę dziecka do terapii. Pamiętaj, że od tego w jaki sposób Ty zareagujesz na potrzebę terapii dziecka, czy na zasady kontaktu terapeutycznego w dużej mierze będzie zależała reakcja twojego dziecka

Formy oddziaływań pomocowych

 • terapie indywidualne/ indywidualne konsultacje psychologiczne
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapie rodzin
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci wieku 5-14 lat
 • grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży
 • Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej
 • konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych objętych opieką terapeutyczną
 • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców
 • zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci
 • grupa dla mam z niemowlętami
 • konsultacje indywidualne dla kobiet w depresji poporodowej
 • Interdyscyplinarny program terapeutyczny dla rodzin z dziećmi korzystających z mieszkania interwencyjno – terapeutycznego

Aktualności

Projekt “Bezpieczne miejsce”
Projekt “Bezpieczne miejsce”

Od zeszłego roku realizujemy projekt mający na celu wdrażanie Standardów Ochrony Dzieci w placówkach realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Wspierają nas