Summary

Od zeszłego roku realizujemy projekt mający na celu wdrażanie Standardów Ochrony Dzieci w placówkach realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży. W 2022 roku zrekrutowaliśmy do udziału w projekcie 10 białostockich placówek, są to żłobki i przedszkola oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza. Właśnie ruszamy z kolejnym etapem realizacji projektu. Przed nami szkolenia pracowników oraz konsultacje w zakresie opracowywania dokumentu jakim jest Polityka Ochrony Dzieci, w każdej z placówek.

Placówki zainteresowane wdrożeniem Standardów Ochrony Dzieci prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: bezpiecznemiejscecpd@gmail.com

Od zeszłego roku realizujemy projekt mający na celu wdrażanie Standardów Ochrony Dzieci w placówkach realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży.