Od 01.06.2023 r do 31.03.2024 r realizujemy projekt pn “Parasol bezpieczeństwa”, którego celem głównym jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci – mieszkańców Białegostoku, w tym dzieci z rodzin ukraińskich i z państwa trzecich- przebywających na terenie miasta Białystok oraz wzmocnienie współpracy instytucji/ organizacji/służb działających na terenie miasta Białystok w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

W ramach projektu proponujemy:

– pomoc terapeutyczną i psychiatryczną dla dzieci lub ich rodziców/opiekunów

– seminaria dla poszczególnych grup zawodowych w zakresie tematyki zjawiska krzywdzenia dziecka i współpracy w w/w zakresie

– działania integracyjne dla rodzin polskich, ukraińskich i Państw trzecich

– zajęcia grupowe w zakresie wsparcia psychospołecznego dzieci i ich opiekunów – osób z Ukrainy

– wsparcie lokalnych instytucji/organizacji we wdrażaniu standardów ochrony dzieci poprzez szkolenia i konsultacje.

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu organizacji

Terres des Hommes.