Szanowni Państwo

Na czas stanu epidemii zawieszamy wszystkie zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne w Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku, jednocześnie uruchamiamy dyżury telefoniczne konsultantów Centrum dla mieszkańców Białegostoku zgodnie z poniższym harmonogramem, który aktualizowany jest co tydzień.

Konsultacje telefoniczne mają charakter interwencyjny i wsparciowy, a  nie diagnostyczny czy psychoterapeutyczny.

Zachęcamy rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży oraz osoby dorosłe – stałych podopiecznych Centrum do telefonicznego skontaktowania się z ich terapeutą, czy lekarzem poprzez numer zamieszczony w harmonogramie, zgodnie z jego grafikiem dostępności w celu ewentualnego ustalenia możliwości kontynuowania terapii czy konsultacji w formie on-line lub telefonicznie.