UWAGA Pedagogowie i Psychologowie pracujący w szkołach województwa podlaskiego!

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Studium szkolnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej organizowanej przez zespół trenerów i specjalistów Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Bialymstoku.

Celem Studium jest wyposażenie pedagogów i psychologów szkolnych w teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy w tym zakresie. 

Studium obejmuję łącznie 45 godzin dydaktycznych podzielonych na bloki tematyczne. Bloki 15 godzinne będą realizowane w ramach dwóch dni, blok 10 godzinny w ramach 1 dnia. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnik Studium wraz ze zgłoszeniem powinien zadeklarować udział w pełnym wymiarze szkolenia. 

Organizator Studium zapewnia: organizację miejsca szkolenia z zastosowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, napoje i przekąski w ramach przerw kawowych, zaświadczenie udziału w szkoleniu. 

Program merytoryczny Studium: 

I Blok tematyczny (15 godz. dyd.) w terminie: 9-10.10.2020 
Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży.          
             

1. Zjawisko kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży.

2. Rodzaje kryzysów oraz ich przyczyny.

3. Uczeń w kryzysie – objawy. 

4. Zagrożenia i zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – samouszkodzenia, kryzysy samobójcze, depresja, zaburzenia odżywiania, demoralizacja, fobie…

5. Superwizja przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

II Blok tematyczny (10 godz. dyd.) w terminie: 24.10.2020
Szkolne interwencje w sytuacji zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.    
                               

1. Prawa i obowiązki proceduralne przedstawicieli oświaty  w kontekście ochrony zdrowia psychicznego małoletnich. 

2. Kryzysy szkolne. Analiza poziomu zagrożenia – weryfikowanie na podstawie czynników ryzyka oraz rozmowy z podopiecznym. 

3. Szkolne procedury – algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych – procedury życia, procedura Niebieskie Karty, procedury opiekuńcze. 

4.  Rozmowy interwencyjne z rodzicami.

5.  Procedury postwencyjne – algorytm postępowania w szkole w sytuacji śmierci samobójczej ucznia. 

6. Superwizja przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

III Blok tematyczny (15 godz. dyd.) w terminie: 13-14.11.2020 
Wsparcie ucznia w kryzysie na terenie szkoły.  
                       

1. Uczeń w kryzysie – potrzeby.

2. Rozmowa z uczniem w kryzysie. Strategie pomocowe – wysłuchanie-uprawomocnienie-wsparcie.

3. Metody i techniki pracy terapeutycznej z uczniem w kryzysie, po traumie.

4.  Zasady wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi na terenie szkoły.

5. Superwizja przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Metody szkoleniowe: wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, ćwiczenia z użyciem metod i technik terapeutycznych, analiza casusów, analiza materiału filmowego  i audio.

Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku, ul. gen. F. Kleeberga 8                                                                      

Uwaga! W sytuacji zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej szkolenie może być realizowane w formie on-line.

Harmonogram szkolenia: 

I blok

  • 9.10.2020r. w godz. 15.00 – 19.00  (piątek)  
  • 10.10.2020r.  w godz. 9.00 – 17.00 (sobota)  

II blok

  • 24.10.2020r. w godz. 9.00-17.00 (sobota)

III blok

  • 13.11.2020r. w godz. 15.00 – 19.00 (piątek)
  • 14.11.2020r. w godz. 9.00-17.00 (sobota)

Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mailowy: studiumKlanza@gmail.com w terminie do 21 września 2020 roku

Karta zgłoszeniowa do pobrania        


Zadanie publiczne współfinansowane  ze środków Województwa Podlaskiego