Szanowni Państwo
Dyrektorzy Żlobków Miejskich
w Białymstoku

Uprzejmie informuję, iż PSPiA KLANZA Oddział Białostocki w ramach programu „Look” – system wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenu miasta Białegostoku” planuje uruchomienie dyżurów konsultacji specjalistycznych (4 godziny) na terenie białostockich żłobków. W ramach w/w konsultacji rodzice, opiekunowie i wychowawcy będą mieli możliwość rozmowy na temat trudności opiekuńczo-wychowawczych, zadania pytań dot. dziecka, jego rozwoju, zachowania oraz oferty pomocowej.

Placówki zainteresowane realizacją konsultacji na ich terenie proszę o zgłoszenie udziału w projekcie poprzez wypełnienie  załączonego formularza i przesłanie go na adres
e-mailowy: codir@op.pl w terminie do dnia 1 marca 2016r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Bliższych informacji udziela: Paulina Młynarczyk i Katarzyna Kłubowicz tel. 85/652-54-94

 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu
„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje Formularz zgłoszeniowy