PROGRAM            PRELEGENCI             WARSZTATY       ZGŁOSZENIE

 

Organizatorzy:

Obraz1    Obraz2        Obraz3klanza-logo

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo – naukową

„Dzieci na krawędzi III – o znaczeniu traumy relacyjnej”

Termin: 6 grudnia 2019r

Miejsce: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

Celem konferencji jest pochylenie się nad problemem zagadnień dotyczących zdrowia

psychicznego dzieci i młodzieży oraz przyjrzenie się możliwościom wsparcia obszaru

pomocy w tym zakresie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby deklarujące chęć udziału prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie drogą

e-mailową na adres: biuro.konferencja2019@gmail.com do dnia 15 listopada 2019r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany w zgłoszeniu w terminie do 27 listopada 2019 roku.

Klauzulą informacyjną RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym do konferencji:   „Dzieci na krawędzi III – o znaczeniu traumy relacyjnej”