Aktualnie trwa rekrutacja do następujących  grup:

Dzieci i młodzież:

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Pewności Siebie

Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami lękowymi „Już się nie boję…”

Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z PTSD „Focus Trauma

Grupa psychoedukacyjna dla dzieci i młodzieży

Opis poszczególnych zajęć

Osoby dorosłe:

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów

Grupa wsparcia dla rodziców mających trudności rodzicielskie

Grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla rodziców „Chcę inaczej – bez przemocy” .

Opis poszczególnych zajęć

Rodzice z dziećmi

Zajęcia grupowe dla rodziców z dziećmi budujące więź.

Opis poszczególnych zajęć

Rodziców/opiekunów zainteresowanych udziałem swoim lub dziecka w zajęciach lub chcących uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny tel. 85/652-54-94 lub osobisty w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny przy ul . Gen. F. Kleeberga 8.