Prowadzimy nabór  do Klubu Młodzieżowego. Zapraszamy młodzieży w wieku 15- 19 lat, zamieszkującą na ternie województwa Podlaskiego. Klub jest miejscem spotkań młodych ludzi mający na celu pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Oferujemy zajęcia rozwijające zainteresowania, profilaktyczne oraz psychoedukacyjne.

Kontakt: Koszałkowski Kamil – tel. 690 955 000

Działanie jest realizowane w ramach projektu: „Razem możemy więcej- lokalny program wsparcia rodzin”