OCHRONIĆ DZIECIŃSTWO

  projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków

 The VELUX Foundations w ramach programu

„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

 

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu :

  • wspieramy dzieci i przygotowujemy je do uczestnictwa w procedurach,

  • edukujemy rodziców na temat przepisów prawnych, kompetencji służb, procedur przesłuchania, oraz wsparcia dziecka,

  • wspieramy placówki oświatowe w zakresie tworzenia polityki ochrony dzieci

  • szkolimy pracowników placówek oświatowych w zakresie ochry dzieci przed krzywdzeniem.

W programie oferujemy:

  •  telefoniczne konsultacje dla rodziców i opiekunów dziecka, specjalistów mających kontakt z dzieckiem krzywdzonym

  • wsparcie psychologiczne dzieci oraz przygotowywanie dziecka do procedury przesłuchania

  • konsultacje prawnicze

UWAGA!

   Przedstawicielom placówek oświatowych proponujemy bezpłatne konsultacje w zakresie wdrożenia na ich terenie Polityki ochrony dzieci oraz bezpłatne szkolenia kadry w zakresie ochrony dzieci.

Zadzwoń, porozmawiaj i umów się na wizytę/konsultację:

 85/652-54-94 poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00