Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych przygotowujących do przesłuchania dzieci w trybie art. 185a i 185b kodeksu postępowania karnego:

  • Tytuł: Przygotowanie dzieci i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk
  • Cel zajęć edukacyjnych: Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej miejsca, sposobu prowadzenia czynności przesłuchania oraz obniżenie ich lęku związanego z udziałem w procedurze karnej
  • Korzyści dla dzieci: poznanie procedury oraz miejsca przesłuchania; zdobycie wiedzy o przysługujących im prawach i obowiązkach podczas przesłuchania, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z czynnością przesłuchania
  • Korzyści dla rodziców/opiekunów dzieci: zdobycie wiedzy o możliwości ochrony interesów dzieci; poznanie możliwości wspierania dziecka „przed” i „po” przesłuchaniu; uzyskanie umiejętności rozpoznawania emocji dziecka – świadka
  • Koszt: bezpłatne
  • Czas trwania: zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów odbywają się równolegle i trwają ok godziny
  • Termin: do końca kwietnia 2016 r.
  • Miejsce zajęć oraz zapisy: Białystok – Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ul. Gajowa 79, zapisy pod numerem tel. 85-652-54-94

W czasie zajęć nie są poruszane treści związane z przedmiotem sprawy.


Zajęcia edukacyjne są częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

pasek_grantodawcy