Summary

Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania” współfinansowanych ze środków Województwa Podlaskiego. Organizatorzy szkoleń udostępniają 3 terminy szkoleń w okresie wrzesień – grudzień 2022 roku. W załączonym dokumencie znajdą Państwo "Deklarację udziału w szkoleniu", chętne osoby prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia czytelnie uzupełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji udziału w szkoleniu i obowiązku informacyjnego (strona 2 i 3) należy przesłać na adres e-mail:
szkoleniacpdbialystok@gmail.com . O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

„Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania”