FDDSlogo (2)

Seminarium „Razem dajemy dzieciom siłę”

Organizatorzy:

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cel:

Celem seminarium jest promocja oferty Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku oraz wsparcie i doskonalenie umiejętności  przedstawicieli białostockich instytucji i placówek pomocowych działających na rzecz wsparcia dziecka krzywdzonego, będącego w kryzysie.

Tezy:

Stres ostry u osób udzielających pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia – dr Lidia Chylewska-Barakat

Dziecko z zespołem stresu pourazowego w terapii, procedurach prawnych  i pomocowych – dr Mouta Barakat

Prezentacja oferty Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku.

Adresaci: przedstawiciele instytucji pomocowych i wymiaru sprawiedliwości

Termin: 22 marca 2019 roku godz. 10.00 -14.00

Miejsce: Sala konferencyjna w Hotelu 3 Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3

Zgłoszenia:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: cpdbialystok@centrum-klanza.pl  w terminie do 18 marca 2019r.

Informacji o seminarium udziela Agnieszka Onoszko-Grodzka tel. 85/652-54-94

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.


pdf-kartoteki-ikona-78373393

formularz zgłoszeniowy

                                                                                                Seminarium finansowane przez:

fubdavja batorego