O Centrum

Co to jest Centrum Pomocy Dzieciom?

Model działania centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego wsparcia dzieci. Standardy placówki to:

 • kompleksowa pomoc: pod jednym dachem dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne;
 • współpraca interdyscyplinarna: diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów współpracujących z lokalnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.;
 • miejsce przyjazne dziecku: wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Do kogo kierujemy swoją ofertę ?

 • do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.
 • do profesjonalistów, na co dzień realizujących zawodowo działaniach na rzecz ochrony dzieci

Wiele działań – jedno miejsce

 • Objęcie dziecka i jego rodziny profesjonalną opieką terapeutyczną i psychiatryczną
 • Konsultacje prawne
 • Interdyscyplinarna diagnoza i interwencja
 • Realizacja przesłuchania dziecka w warunkach spełniających najwyższe standardy
 • Przygotowanie dziecka do przesłuchania
 • Integrowanie działań różnych instytucji na rzecz pomocy danemu dziecku w ramach posiedzeń interdyscyplinarnych grup roboczych.

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom” współfinansowany ze  środków The Velux Foundations, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Miasta Białystok