Zasady do rodziców/opiekunów – jak przygotować dziecko do kontaktu bezpośredniego w Centrum

  1. Pamiętaj, że przychodząc do centrum Ty i Twoje dziecko musicie być zdrowi, czyli bez oznak chorobowych takich jak m.in.: temperatura ciała powyżej 37,4 st., kaszel, katar, osłabienie, bóle mięśni, duszność.
  2. Przed uruchomieniem pomocy zostaniesz poproszony o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami epidemiologicznymi funkcjonującymi w Centrum oraz podpisanie stosownych oświadczeń u tym zakresie. (Zasady oraz Oświadczenia dostępne są tutaj)
  3. Nie przychodź do Centrum, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy, Ty i twoje dziecko musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawiczki. Nie zabieraj ze sobą do Centrum zabawek dziecka, żadnych przekąsek oraz napojów.
  5. Porozmawiaj z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Centrum będą zachowane pewne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa i że być może będzie to wszystko wyglądało inaczej niż zwykle. W rozmowie z dzieckiem skorzystaj z Informacji do podopiecznych dostępnej tutaj
  6. Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Po wejściu do Centrum Twoje dziecko powinno umyć i zdezynfekować ręce.
  8. Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Centrum rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

W czasie epidemii warto powiedzieć dziecku, czym jest koronawirus i na czym polegają podstawowe zasady ostrożności i higieny. Opisać prostymi słowami, że jest to choroba przenoszona drogą kropelkową, objawiająca się osłabieniem, gorączką, kaszlem oraz bólem mięśni. Zaznaczyć, że jeśli będzie się przestrzegać środków ostrożności minimalizuje się ryzyko zarażenia.