Zasady wsparcia dziecka w korzystaniu z terapii online

  1. Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku terapii w kontakcie bezpośrednim jesteś odpowiedzialny za dotrzymanie kontraktu terapeutycznego ustalonego z terapeuta dziecka.
  2. Upewnij się, że znasz zasady nowej formy terapii: jakiego komunikatora używa terapeuta, kto kogo zaprasza do kontaktu lub kto ten kontakt inicjuje w godzinie sesji, co należy zrobić w przypadku zerwania połączenia itp. oraz procedury działania terapeuty w sytuacji, gdy zachowanie dziecka wzbudzi jego niepokój, będzie zagrażało jego życiu i zdrowiu bądź innych osób.
  3. Jeśli tego wymagają przepisy prawa, bądź terapeuta podczas sesji terapeutycznej z dzieckiem bądź w gotowości kontaktu z terapeutą- bądź pod telefonem, odbieraj telefon od terapeuty w czasie przewidzianym na sesję dziecka i tuż po sesji.
  4. Dbaj o właściwe warunki sesji online – zadbaj o intymne miejsce w domu, gdzie dziecko będzie mogło swobodnie i bezpiecznie rozmawiać z terapeutą, postaraj się przygotować pozostałych domowników na niezakłócanie spokoju dziecka w tym czasie. Pamiętaj, że nikt nie może podsłuchiwać rozmów terapeutycznych dziecka z terapeutą, bez względu na wiek dziecka, ani ich nagrywać.
  5. Zadbaj o dobre warunki techniczne kontaktu on-line, w tym przede wszystkim udostępnij dziecku sprzęt niezbędny do kontaktu, pomóż mu w zainstalowaniu właściwego oprogramowania, sprawdź działanie kamerki, głośników, zadbaj o wystarczający sygnał internetowy. Jeśli to potrzebne towarzysz dziecku przy pierwszym połączeniu z terapeutą, tak aby pomóc dziecku technicznie przy ewentualnych trudnościach uzyskania połączenia.
  6. Tak jak w przypadku kontaktu bezpośredniego jesteś odpowiedzialny za „doprowadzenie” dziecka do kontaktu, więc przypomnij mu o umówionej sesji, wspólnie ustalcie rodzaj „przypominajki” o godzinie sesji, zwłaszcza wtedy, gdy podczas sesji dziecka nie jesteś w domu.
  7. W przypadku konieczności odwołania sesji terapeutycznej dziecka w danym terminie poinformuj o tym wcześniej terapeutę w umówiony przez was w kontrakcie rodzaj kontaktu.
  8. Pamiętaj, że w terapii on-line obowiązują Cię i Twoje dziecko takie same zasady dotyczące obecności i nieobecności, jak w ramach terapii opartej na kontakcie bezpośrednim.
  9. Pamiętaj, że z uwagi na ograniczone możliwości kontaktu on-line terapeuta może zobowiązać Cię do określonych niezwłocznych działań na rzecz dziecka, czy jego bezpieczeństwa. Działania terapeuty w kontakcie online są ograniczone.