Category Archives: Aktualności

Nabór do grup – wrzesień 2016

Rozpoczynamy nabór do następujących  grup: Dla dzieci i młodzieży w różnym wieku wiekowych: Trening Zastępowania Agresji (TZA) Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Trening Pewności Siebie Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami lękowymi „Już się nie boję…” Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z PTSD „Focus Trauma” Grupa psychoedukacyjna dla dzieci i młodzieży Opis poszczególnych zajęć Dla rodziców: „Jak…
Więcej

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie: Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie: „Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” - 60 godzinne szkolenie pedagogów i psychologów na co dzień pracujących w placówkach oświatowych z terenu województwa podlaskiego. Tematyka…
Więcej

Zajęcia edukacyjne przygotowujące do przesłuchania dzieci w trybie art. 185a i 185b kodeksu postępowania karnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych przygotowujących do przesłuchania dzieci w trybie art. 185a i 185b kodeksu postępowania karnego: Tytuł: Przygotowanie dzieci i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk Cel zajęć edukacyjnych: Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej miejsca, sposobu prowadzenia czynności przesłuchania oraz obniżenie ich lęku związanego…
Więcej

INFORMACJA DO DYREKTORÓW ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Żlobków Miejskich w Białymstoku Uprzejmie informuję, iż PSPiA KLANZA Oddział Białostocki w ramach programu "Look" – system wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenu miasta Białegostoku" planuje uruchomienie dyżurów konsultacji specjalistycznych (4 godziny) na terenie białostockich żłobków. W ramach w/w konsultacji rodzice, opiekunowie i wychowawcy będą…
Więcej