Od 01.06.2023 r do 31.03.2024 r realizujemy projekt pt. “Parasol bezpieczeństwa”, którego celem głównym jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci – mieszkańców Białegostoku

Od 01.06.2023 r do 31.03.2024 r realizujemy projekt pt. “Parasol bezpieczeństwa”, którego celem głównym jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci – mieszkańców Białegostoku

Od 01.06.2023 r do 31.03.2024 r realizujemy projekt pn “Parasol bezpieczeństwa”, którego celem głównym jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci – mieszkańców Białegostoku, w tym dzieci z rodzin ukraińskich i z państwa trzecich- przebywających na terenie miasta...
Projekt “Bezpieczne miejsce”

Projekt “Bezpieczne miejsce”

Od zeszłego roku realizujemy projekt mający na celu wdrażanie Standardów Ochrony Dzieci w placówkach realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży.
Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ze środków organizacji Save the Children, już wkrótce uruchamia projekt na rzecz wdrażania standardów ochrony dzieci wśród organizacji i placówek na terenie Białegostoku i w gminach ościennych

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ze środków organizacji Save the Children, już wkrótce uruchamia projekt na rzecz wdrażania standardów ochrony dzieci wśród organizacji i placówek na terenie Białegostoku i w gminach ościennych

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ze środków organizacji Save the Children, już wkrótce uruchamia projekt na rzecz wdrażania standardów ochrony dzieci wśród organizacji i placówek na...

„Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania”     Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom...

„Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania”